Tương Ớt Mường Khương (1 CHAI)

BOKTO

29,000 VND

⋅ Xuất xứ: đặc sản của đồng bào dân tộc huyện Mường Khương, Lào Cai