Sữa Mục Đồng (1 CHAI - 900ML)

BOSMD

50,000 VND

- Sữa sạch minh bạch nguồn gốc.

- Xuất xứ: Trang trại Mục Đồng ở Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam.