Sữa Chua Mục Đồng hộp lẻ

BOSCMDL

10,000 VND

Được xuất xứ từ những trang trại nuôi bò sữa có quy trình nghiêm ngặt tại Mục Đồng, Trác Văn, Hà Nam. Sữa chua Mục Đồng như là biểu tượng đặc trưng cho các sản phẩm sữa chua hữu cơ. Với tiêu chuẩn 5 KHÔNG luôn được đặt lên hàng đầu, sữa chua Mục Đồng luôn