Sữa Chua Mục Đồng (1 THÙNG/12 HỘP)

BOSCMD

115,000 VND

Xuất xứ: Trang trại Mục Đồng ở Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam.