Mắm Tôm Lê Gia 280ml

BOKMTOTT280

35,000 VND

⋅ Xuất xứ: Thương hiệu nước mắm truyền thống Lê Gia