Khoai Tây Đà Lạt (1KG)

BORDCKT

55,000 VND

⋅ Xuất xứ: Đà Lạt
⋅ Mô tả: Khoai bở, thơm